Trenden med Nose to Tail fortsätter

Att ta tillvara så mycket som möjligt på ett djur borde förstås vara självklart, både för den som jagar och för den som ska äta. Förr i tiden var det definitivt en självklarhet, då bristen på mat gjorde någonting annat än att verkligen ta tillvara på allt till ett slöseri ingen hade råd med. 

Det är framför allt restauranger runt om i världen som har börjat använda sig av begreppet Nose to Tail, vilket har att göra med att de faktiskt utökat menyerna till att omfatta styckningsdetaljer som tidigare inte var så vanliga att hitta på restaurangmenyerna. Kocken och författaren Fergus Henderson var förmodligen först av alla att mynta begreppet Nose to Tail, och kanske inte minst på grund av hans bevingade ord: ”If you’re going to kill the animal, it seems only polite to use the whole thing” – vilket han också skrev om i sin bok ”The Whole Beast: Nose to Tail Eating”.

För en Grillbaron är det förstås hela djuret välkommet på grillen och jag ser fram emot att pröva helt nya styckningsdetaljer.

2 trackbacks/pingbacks

  1. Test: Scans nyheter del 1 – Innanlårskappa och flintastek – Grillbaronen
  2. Test: Scans nyheter del 1 – Innanlårskappa och flintastek – Carling Creations

Kommentarer är stängda.